E-LEARNING

 

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych


Okresowe szkolenie BHP jest adresowane do pracowników administracyjno - biurowych. Zawarte w nim materiały poruszają zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy oraz sposobami organizacji systemu bezpieczeństwa w firmie.

 

Koszt 45 zł Cel szkolenia | Zgłoszenie

  

 

Szkolenie okresowe dla pracodawców, oraz osób kierujących pracownikami


Okresowe szkolenie BHP dla kadry kierowniczej adresowane jest dla osób kierującymi pracownikami. Szkolenie zawiera wiadomości z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców, organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP.

 

Koszt 200 zł Cel szkolenia | Zgłoszenie

  

Szkolenie okresowe dla pracodawców, oraz osób kierujących pracownikami

Okresowe szkolenie BHP dla kadry kierowniczej adresowane jest dla osób kierującymi pracownikami. Szkolenie zawiera wiadomości z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców, organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP.